Steerprop Ltd.

  • Markant reduktion i tidsforbrug til teknisk dokumentation
  • Frigivet interne ressourcer
  • Ensartet brugervejledning og generelt øget kvalitet
  • Forenkling af oversættelsesprocessen
  • Store besparelser på oversættelsesomkostninger

Steerprop Ltd.

Udvikler og sælger Azimuth skibsskruer på det globale maritime marked. Kombineret med årtiers mekanisk og elektronisk erfaring med 3D-design softwareløsninger, leverer Steerprop skræddersyede løsninger til ethvert skib.

Udfordringen

Skibsbranchen stiller store krav til den tekniske brugerdokumentation. Hvert skib skal have en specielt tilpasset manual ombord, som nøjagtigt modsvarer specifikationerne fra skibsskruen. Steerprop havde hidtil skrevet teknisk dokumentation i Microsoft Word, men løb kontinuerligt ind i problemer med at holde manualerne vedlige, samt at omkostningerne til oversættelse løb løbsk. Derfor valgte Steerprop at skifte til MadCap Flare.

Chefen for teknisk dokumentation havde succesfuldt importeret indholdet fra Microsoft Word, ind i Madcap Flare og havde gjort flere forsøg med at få det fulde udbytte af den nye måde at arbejde og strukturere indholdet på, som Madcap Flare ligger op til. Steerprop måtte erkende, at der var behov for ekstern assistance til opbygning af en hensigtsmæssig arkitektur og design, for at få det fulde udbytte af det nye system.

Som en del af motivet for at skifte til Madcap Flare var også ønsket om i fremtiden at kunne supplere de trykte PDF manualer, personalet har ombord på skibene, med responsive HTML5 versioner, der giver en helt anden brugervenlighed.

“W2U hjalp os med det næsten uoverskuelige job at lave en manual til en ny maskine og få opdateret eksisterende manualer i takt med tekniske udviklinger”

Klaus Holgersen, FSI Powertech