Steerprop Ltd.

  • Markant reduktion i tidsforbrug til teknisk dokumentation
  • Frigivet interne ressourcer
  • Ensartet brugervejledning og generelt øget kvalitet
  • Forenkling af oversættelsesprocessen
  • Store besparelser på oversættelsesomkostninger

Steerprop Ltd.

Udvikler og sælger Azimuth skibsskruer på det globale maritime marked. Kombineret med årtiers mekanisk og elektronisk erfaring med 3D-design softwareløsninger, leverer Steerprop skræddersyede løsninger til alle typer af skibe.

Udfordringen

Skibsbranchen stiller store krav til den tekniske brugerdokumentation. Hvert skib skal have en specielt tilpasset manual ombord, som nøjagtigt modsvarer specifikationerne fra skibsskruen. Steerprop havde hidtil skrevet teknisk dokumentation i Microsoft Word, men løb kontinuerligt ind i problemer med vedligeholdelse af manualerne, samt at omkostningerne til oversættelse løb løbsk. Derfor valgte Steerprop at skifte til MadCap Flare.

Som led i at konvertere fra Microsoft Word til Madcap Flare, hvade Steerprop importeret deres Microsoft Word materiale. Efter flere mislykkedes forsøg med at opnå det fulde udbytte af Madcap Flare erkendte Steerprop, at der var behov for hjælp til opbygning af arkitektur og design samt ibrugtagning af systemet, for at opnå det fulde udbytte.

Som et motiv for skiftet til Madcap Flare var ønsket om at supplere de trykte PDF manualer, personalet har ombord på skibene, med responsive HTML5 versioner, der giver øget brugervenlighed, gør materialet søgbart samt at få flere anvendelsesmuligheder af materialet.