Optimarin

  • Al teknisk dokumentation håndteres og vedligeholdes i et projekt, fra én database.
  • Helt nye og væsentligt mere effektive processer og redskaber
  • Mulighed for output i PDF og HTML5
  • Markant reduktion i tid anvendt på skrivning, vedligeholdelse og produktion af manualer

Optimarin

Optimarin A/S blev grundlagt i 1994 i Stavanger, Norge. Optimarin var en af de første selskaber til at udvikle et miljøvenligt system til oprensning af ballastvand. Siden valgte Optimarin at udvikle egentlige systemer til ballastvand, som ikke kræver brug af kemikalier og efterfølgende oprensning af ballastvandet.

Optimarin opererer efter ISO 9001/2008 standarderne og stræber konstant efter at udbyde det mest miljøvenlige ballastvand oprensningssystem og har til dato leveret mere end 400 systemer på verdensplan.

Udfordringen

Hver gang Optimarin leverer et nyt system til et skib er det et unikt system som er tilpasset forholdene på netop dette skib. Det samme gælder den tekniske dokumentation – således har hvert skib unikke manualer, der giver vejledning til de systemer som er ombord på skibet.

Det stiller store krav til dokumentationsarbejdet, at der skal udarbejdes en ny manual, hver gang der leveres en ny maskine. Optimarin havde hidtil anvendt Word, hvilket betød at det mest benyttede redskab var Copy/Paste, som på ingen måde var effektivt. Derudover er det at håndtere grafiske elementer i Word nærmest umuligt, når der samtidig skal ske lokalisering til flere sprog.

I forlængelse af Optimarins succes og vækst, blev kravene til den tekniske dokumentation stadig øget og der var et enormt behov for at skabe mere effektive processer og tage nye systemer i brug med det formål at øge kvaliteten, ensarte processerne, reducere tiden der anvendes til teknisk dokumentation, hver gang en ny ordre skal leveres og reducere omkostninger til oversættelse.

“Hvis vi tidligere skulle producere 400 manualer vil det tage i nærheden af 6000 timer. Nu kan manualerne produceres på bare 24 timer.”

“Write2users forstod hurtigt Optimarin’s behov og transformationsprocessen gik hurtigt, glat og uden nogen form for problemer.”

Kim Stian Haugland, Product Manager, Optimarin